Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Vay đến 10 lần lương (tối đa 300 triệu đồng)
  • Thời gian vay đến 60 tháng
  • Không tốn phí
  • Nhận tiền ngay trong vòng 2 ngày
 

Thủ tục vay vốn

Sao kê/ Xác nhận lương 03 tháng
Xác nhận công tác
HĐLĐ
CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu
KT3/ Hộ khẩu

Các bước đăng ký vay

1

Xác định nhu cầu vay vốn

 2

Hoàn thiện hồ sơ

 3

NH phê duyệt và cấp vốn

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm