Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Ðáp ứng nhanh nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh
  • Tài trợ lên đến 100% phương án vay, lên đến 200 triệu đồng
  • Không thế chấp tài sản đảm bảo
  • Thời hạn vay linh hoạt
 

Thủ tục vay vốn

Hồ sơ Pháp lý: CMND, Hộ Khẩu
Hồ sơ nguồn thu: Thủ tục nhanh gọn, đơn giản theo quy định hiện hành
  Hồ sơ phương án: theo quy định hiện hành

Các bước đăng ký vay

1

Xác định nhu cầu vay vốn

 2

Hoàn thiện hồ sơ

 3

NH phê duyệt và cấp vốn

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm