Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Xe dưới 9 chỗ mới 100%

Dành cho Quý khách hàng có nhu cầu mua xe mới 100% phục vụ đi lại

Xe dưới 9 chỗ cũ

Dành cho Quý khách hàng có nhu cầu vay mua xe cũ phục vụ đi lại hoặc kinh doanh

Xe vận tải hành khách trên 9 chỗ

Dánh cho Quý khách hàng là cá nhân, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp vay mua xe 16 - 30 chỗ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Xe vận tải hàng hóa

Dành cho Quý khách hàng là cá nhân, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp vay mua xe tải dưới 10 tấn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh