Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Sản xuất kinh doanh thế chấp

Sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đa dạng lĩnh vực

Sản xuất kinh doanh siêu nhỏ

Phục vụ việc tài trợ vốn cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay ít, thủ tục đơn giản và tiện lợi

Sản xuất kinh doanh cà phê

Phục vụ việc tài trợ vốn cho khách hàng có nhu cầu vay để mua, dự trữ, sản xuất, trồng trọt, chế biến kinh doanh cà phê tại địa bàn Đắk Lắk

Sản xuất kinh doanh nông nghiệp thế chấp

Sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy hải sản, và diêm nghiệp.

Buôn chuyến nông nghiệp

Sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân có hoạt động kinh doanh buôn chuyến nông nghiệp tại khu vực Miền Đông, Miền Tây , Miền Trung.

Sản xuất kinh doanh thanh long

Phục vụ việc tài trợ vốn cho khách hàng có nhu cầu vay vốn trồng cây thanh long

Sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế gia đình

Sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình đã sản xuất kinh doanh từ 06 tháng trở lên.