Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Vay sản xuất kinh doanh

Phục vụ việc tài trợ vốn cho KH cá nhân có nhu cầu vay sản xuất kinh doanh

Vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ

Phục vụ việc tài trợ vốn cho KH cá nhân có nhu cầu vay ít, thủ tục đơn giản và tiện lợi

Vay thế chấp cà phê

Phục vụ việc tài trợ vốn cho Khách hàng có nhu cầu vay để mua, dự trữ, sản xuất, trồng trọt, chế biến kinh doanh cà phê tại địa bàn Dak Lak

Vay sản xuất Nông Nghiệp

Phục vụ việc tài trợ vốn cho KH cá nhân có nhu cầu vay sản xuất kinh doanh về nông/lâm/ngư nghiệp

Vay thế chấp buôn chuyến lúa gạo

Phục vụ việc tài trợ vốn cho Khách hàng có nhu cầu vay để kinh doanh buôn chuyến, dự trữ lúa gạo tại khu vực miền Tây Nam Bộ

Vay trồng Thanh long

Phục vụ việc tài trợ vốn cho Khách hàng có nhu cầu vay vốn trồng cây thanh long