Viet Capital Bank

Chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt danh cho khách hàng, đại lý và IOIS trước đại dịch covid – 19

Mô tả

Trước đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp. Nhằm thực hiện vai trò đồng hành và sự bảo vệ toàn diện cho quý khách hàng. Chương trình hỗ trợ đặc biệt bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và chuyên viên tư vấn (IO/IS/EIS) như sau:

Chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt bao gồm những quyền lợi chính như sau:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 11/05/2021 đến hết ngày 30/06/2021 hoặc theo thông báo của AIA Việt Nam.

Đối tượng áp dụng:

 -Tất cả khách hàng là bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm đang có hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực với AIA Việt Nam tại thời điểm được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
 -Tất cả các nhân viên Đại lý, IOIS có hợp đồng đại lý, hợp đồng IOIS đang còn hiệu lực tại thời điểm được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
 -Ngày được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 phải nằm trong thời gian áp dụng.

Hỗ trợ tài chính

 -Mức hỗ trợ tài chính là 20 triệu đồng cho mỗi bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, chuyên viên tư vấn (IO/IS/EIS) được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
 -Khoản hỗ trợ này sẽ không bị khấu trừ vào số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm.
 -Mỗi bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, chuyên viên tư vấn (IO/IS/EIS) chỉ được hỗ trợ tài chính duy nhất một lần là 20 triệu đồng, áp dụng cho tất cả các chương trình hỗ trợ tài chính trong đại dịch Covid -19 tại AIA Việt Nam.

Lưu ý:

 -Chương trình hỗ trợ này kết thúc vào 31/07/2021. Sau đó tùy theo tính hình U&I sẽ có hướng dẫn cập nhật.
 -Trong mọi tình huống các kết quả này chỉ có giá trị “Tham khảo” để ra quyết định thẩm định trong giai đoạn bệnh.
 -Các kết quả khám xin việc hoặc khám thi bằng lái xe hoặc khám tại các phòng khám không đạt chất lượng nghiệp vụ sẽ không được chấp nhận.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng có thể đến liên hệ bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng Bản Việt; Hotline 1900555596; hoặc truy cập website www.vietcapitalbank.com.vn