Viet Capital Bank

Chương trình khuyến mãi “Dám bước” dành cho khách hàng ngân hàng Bản Việt quý 4/2021.

1. Tên chương trình: chương trình khuyến mãi “dám bước” dành cho khách hàng ngân hàng bản việt quý 4/2021.

2. Thời gian triển khai:

Đợt

Ngày Nộp

Ngày Phát Hành

1

05/10 – 31/10/2021

05/10 – 10/11/2021

2

01/11 – 30/11/2021

01/11 – 10/12/2021

3

01/12 – 31/12/2021

01/12 – 10/01/2022


3. Phạm vi thực hiện: Tại tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Bản Việt

4. Đối tượng tham gia:

  • Khách hàng có tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bản Việt mua Bảo hiểm nhân thọ AIA.
  • Khách hàng có số dư tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn > 0 thực hiện mua Bảo hiểm nhân thọ AIA
  • Thời điểm xét số dư: Từ ngày triển khai chương trình đến ngày cuối cùng của tháng chốt hợp đồng bảo hiểm theo từng đợt.

5. Cơ cấu giải thưởng:

Tổng Phí BH/ Hợp đồng /Đợt

(Triệu đồng)

Giải thưởng (Voucher mua sắm Urbox)

12 ≤  Phí BH  < 15

300.000 đồng

15 ≤  Phí BH  < 25

500.000 đồng

25 ≤  Phí BH  < 35

1.000.000 đồng

35 ≤  Phí BH  < 50

1.500.000 đồng

50 ≤  Phí BH  < 100

3.000.000 đồng

100 ≤ Phí BH < 150

7.000.000 đồng

150 ≤  Phí BH

10.000.000 đồng

6. Điều kiện để nhận thưởng chương trình,

  • Khách hàng cần mua ít nhất 02 sản phẩm bổ sung.

7. Quà tặng sẽ được trao cho các khách hàng theo lịch như sau:

STT

Kết thúc thời gian cân nhắc

Kết quả cuối cùng

Ngày bắt đầu trao giải

1

01/12/2021

08/12/2021

23/12/2021

2

31/12/2021

07/01/2022

21/01/2022

3

31/01/2022

10/02/2022

25/02/2022

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng có thể đến liên hệ bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng Bản Việt; hoặc gọi hotline 1900 555 596.