Viet Capital Bank

Chương trình khuyến mãi “Khỏe 100% mỗi ngày cùng AIA và Ngân hàng Bản Việt”

Từ ngày 01/07 đến 30/09/2020, Ngân hàng Bản Việt phối hợp cùng AIA mang đến chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm AIA với nhiều quà tặng voucher hấp dẫn. Cụ thể:

1. Tên gọi chương trình: “KHỎE 100% MỖI NGÀY CÙNG AIA – NGÂN HÀNG BẢN VIỆT”.

2. Thời gian triển khai:
 

Đợt

Ngày Nộp

Ngày Phát Hành

1

01/07 - 31/07/2020

01/07 - 10/08/2020

2

01/08 - 31/08/2020

01/08 - 10/09/2020

3

01/09 - 30/09/2020

01/09 - 10/10/2020

3. Phạm vi thực hiện: Toàn hệ thống Ngân hàng Bản Việt

4. Đối tượng tham gia: Khách hàng tham gia sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ AIA.

a. Chương trình dành cho khách hàng có tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bản Việt
 

 • Khách hàng cá nhân có số dư tiền gửi có kỳ hạn > 0 thực hiện mua Bảo hiểm nhân thọ AIA
 • Thời điểm xét số dư: Từ ngày triển khai chương trình đến ngày cuối cùng của tháng chốt Hợp đồng bảo hiểm theo từng đợt.
 • Chi tiết giải thưởng:

Tổng Phí BH/ Khách hàng /Đợt

(Triệu đồng)

Giải thưởng (Voucher mua sắm Urbox)

15 ≤  Phí BH  < 30

Phiếu mua sắm Urbox 1.000.000 đồng

30 ≤  Phí BH  < 50

Phiếu mua sắm Urbox 2.000.000 đồng

50 ≤  Phí BH  < 100

Phiếu mua sắm Urbox 4.000.000 đồng

100 ≤  Phí BH  < 150

Phiếu mua sắm Urbox 7.000.000 đồng

150 ≤  Phí BH

Phiếu mua sắm Urbox 10.000.000 đồng

b. Chương trình dành cho khách hàng không có tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bản Việt
 

 • Đối tượng: Khách hàng không có tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bản Việt
 • Chi tiết giải thưởng:

Tổng Phí BH/ Khách hàng /Đợt

(Triệu đồng)

Giải thưởng (Voucher mua sắm Urbox)

20 ≤ NFYP < 30

Phiếu mua sắm Urbox 0.3 triệu

30 ≤ NFYP < 50

Phiếu mua sắm Urbox 0.8 triệu

50 ≤ NFYP < 100

Phiếu mua sắm Urbox 2.0 triệu

100 ≤ NFYP < 150

Phiếu mua sắm Urbox 4.0 triệu

150 ≤ NFYP

Phiếu mua sắm Urbox 6.0 triệu

5. Điều kiện để nhận thưởng chương trình, khách hàng cần mua ít nhất 01 trong số các sản phẩm bổ sung bên dưới:
 

 • AA/AI - Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn
 • ECI - Bảo hiểm toàn diện Bệnh hiểm nghèo
 • HSRA - Bồi hoàn chi phí nằm viện và phẫu thuật
 • WP - Bảo hiểm Miễn thu phí đặc biệt
 • HIRA/HIRB – Bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện

Trường hợp khách hàng không mua sản phẩm bổ sung, giải thưởng của khách hàng sẽ bị giảm một bậc, trừ mức Phiếu mua sắm Urbox trị giá 0.3 triệu đồng. Ví dụ:

Tổng NFYP của một hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng là 40 triệu đồng. Trường hợp khách hàng là khách hàng không có tài khoản tiết kiệm và không mua sản phẩm bổ sung như yêu cầu, quà tặng của khách hàng sẽ là Phiếu mua sắm Urbox 0.3 triệu đồng thay cho Phiếu mua sắm Urbox 0.8 triệu đồng.

6. Quà tặng sẽ được trao cho các khách hàng theo lịch như sau:
 

Đợt

Kết thúc thời gian cân nhắc

Kết quả cuối cùng

Ngày trao giải

 1.  

31/08/2020

09/09/2020

24/09/2020

 1.  

01/10/2020

09/10/2020

24/10/2020

 1.  

31/10/2020

09/11/2020

24/11/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng có thể đến liên hệ bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng Bản Việt; hoặc gọi hotline 1900 555 596.