Viet Capital Bank

Cộng lãi suất đến 0.5%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm và tham gia bảo hiểm AIA

Với mong muốn gia tăng lợi ích tối đa cho khách hàng gửi tiền, từ ngày 01/08 đến 31/12/2020, Ngân hàng Bản Việt triển khai chương trình ưu đãi cộng lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng tiết kiệm tại Bản Việt và tham gia bảo hiểm nhân thọ AIA. Cụ thể:  

   1. Thời gian chương trình: Từ ngày 01/08/2020 đến 31/12/2020

   2. Đối tượng tham gia: Khách hàng cá nhân gửi VND, có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên tại Ngân hàng Bản Việt đồng thời tham gia bảo hiểm nhân thọ AIA và đóng phí thực thu năm đầu (FYP) trong thời gian triển khai chương trình

   3. Sản phẩm tiền gửi áp dụng: Tất cả các sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn (không bao gồm tiền gửi trực tuyến)

   4. Ưu đãi: Tặng thêm lãi suất lên đến 0.5%/năm khi khách hàng gửi tiền mới với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên và đồng thời tham gia bảo hiểm nhân thọ AIA có liên kết với Ngân hàng Bản Việt với mức phí quy năm (FYP) của mỗi hợp đồng bảo hiểm tối thiểu 15 triệu đồng 

 

Mức phí bảo hiểm (VND) Mức lãi suất cộng thêm (%/năm)
Từ 15 triệu < 40 triệu 0.2 - 0.4
Từ 40 triệu trở lên 0.5

 

   5. Điều khoản & điều kiện áp dụng:

  • Mức ưu đãi cộng thêm lãi suất có thể điều chỉnh trong từng thời kỳ. Áp dụng mức lãi suất cộng thêm tại thời điểm mở mới khoản tiền gửi tương ứng quy định từng thời kỳ
  • Đối với kỳ hạn từ 1 – 5 tháng: Lãi suất sau ưu đãi tối đa 4.25%/năm và/hoặc không vượt trần huy động của NHNN quy định trong từng thời kỳ
  • Chương trình không áp dụng ưu đãi với hình thức lĩnh lãi trước
  • Chương trình áp dụng ưu đãi đối với khách hàng tham gia bảo hiểm đóng phí quy năm thực thu (FYP), không áp dụng cho khách hàng đóng phí tháng/quý/nửa năm
  • Thời gian áp dụng ưu đãi: từ ngày mở khoản tiền gửi đến ngày đáo hạn của kỳ đầu tiên
  • Chương trình áp dụng cộng lãi suất cho khoản tiền gửi có giá trị cao nhất trong thời gian xét ưu đãi lãi suất, tối đa 3 tỷ đồng/ tài khoản tiền gửi
  • Trường hợp khách hàng tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm trong thời gian xét ưu đãi sẽ cộng lãi suất cho khoản tiền gửi có mệnh giá cao nhất tương ứng với hợp đồng có phí đóng cao nhất hoặc khoản tiền gửi cao nhất liền kề với phí đóng cao nhất tương ứng
  • Khách hàng được tham gia đồng thời với chương trình ưu đãi bảo hiểm AIA khác nhưng khoản tiền gửi tham gia chương trình này không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi lãi suất khác.

Để được tư vấn và hỗ trợ, khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 555 596 hoặc các điểm giao dịch Bản Việt gần nhất.