Viet Capital Bank

Tiện ích vay trả góp từ thẻ tín dụng Bản Việt

Vay trả góp (hay còn gọi là Ứng tiền linh hoạt) là tiện ích mới của Thẻ tín dụng Bản Việt, cho phép chủ thẻ ứng tiền từ thẻ tín dụng để chuyển vào tài khoản thanh toán nhằm phục vụ các hoạt động chi tiêu trong đời sống và trả góp khoản tiền đó hằng tháng.

1. Ưu điểm của tiện ích Vay trả góp:

- Hạn mức vay lên đến 80% hạn mức tín dụng của thẻ

- Tiền được chuyển vào Tài khoản thanh toán của bạn chỉ trong 5 phút

- Được trả góp số tiền đã vay với lãi suất chỉ từ 2%/tháng cho các kỳ hạn 6, 12, 18 và 24 tháng

Thủ tục đăng ký vô cùng đơn giản

2. Điều kiện đăng ký tiện ích Vay trả góp:

a) Đối tượng được áp dụng:

- Khách hàng là chủ thẻ chính thẻ tín dụng Bản Việt phát hành trên 03 tháng; và

- Tại thời điểm đăng ký, khách hàng không bị chậm thanh toán hoặc quá hạn

- Trong vòng 6 tháng gần nhất, khách hàng không có phát sinh quá hạn thanh toán và không vi phạm bất kỳ điều khoản điều kiện sử dụng thẻ nào của sản phẩm Thẻ tín dụng Bản Việt mà Khách hàng đang sử dụng

b) Điều kiện đăng ký vay trả góp:

- Hạn mức vay: tối thiểu 2 triệu đồng

- Tại thời điểm đăng ký, tổng số tiền đăng ký không vượt quá hạn mức giao dịch tiền mặt khả dụng

- Tổng số tiền đăng ký vay trả góp không vượt quá 100 triệu

3. Cách thức đăng ký tiện ích Vay trả góp:

Không cần đến ngân hàng, không cần nộp hồ sơ, Quý khách có thể đăng ký ngay dịch vụ vay trả góp bằng 01 trong 02 cách sau:

- Gọi điện đến hotline 1900 555 596

- Thao tác trên ứng dụng ngân hàng số Digimi

4. Cách thức thanh toán:

- Quý khách thanh toán khoản tiền đã vay bằng hình thức trả góp theo dư nợ giảm dần hằng tháng với kỳ hạn và lãi suất như sau:

 

Thời hạn trả góp

 

06 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

 

Mức lãi suất (năm)

 

27%

26%

25%

24%

5. Biểu phí:

- Phí đăng ký vay trả góp: Miễn phí

- Phí tất toán trước hạn: Thu 01 (một) lần duy nhất tại thời điểm tất toán vay trả góp trước hạn và bằng 5% dư nợ trả góp khoản vay còn lại.

6. Điều khoản và điều kiện:

Xem chi tiết Điều khoản & điều kiện tiện ích Vay trả góp từ Thẻ tín dụng Bản Việt tại đây.